A csatlakozás technikai részletei

Természetesen nem csak most van lehetőség az EKF programhoz való csatlakozásra. Ám az egyenlő bánásmód jegyében a későbbiekben csatlakozóktól is a 3 éves hozzájárulás összegét fogjunk kérni. A befizetés minden év elején, egy összegben történik, 2021 tavaszától kezdődően, egészen 2023-ig.  

Az EKF-hez való csatlakozásról szóló döntés és az anyagi hozzájárulás teljesítése csak a települési önkormányzatokkal szemben elvárás, a többi szervezettől külön szándéknyilatkozatot, tagdíjat nem várunk el. Amennyiben azonban adott település önkormányzata nem kíván a tagsággal élni, az önkormányzat területén működő szervezetek, civil és piaci szereplők stb. is csak abban az esetben tudnak az EKF programban részt venni, amennyiben átvállalják az önkormányzat helyett a tagdíj befizetését. 

A mellékletek között elérhető az együttműködési szerződés szöveges tervezete, amely a csatlakozás mellett döntő település és a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány közötti jogviszonyt fogalmazza meg. A tervezetet kérjük képviselőtestületi ülés keretében vitassák meg és döntsenek a csatlakozási szándékot illetően. A szerződés megkötését követően kérjük majd, hogy minden település jelöljön ki egy kapcsolattartót, akivel a későbbiekben az operatív munkát végezhetjük. 

2021 elején bővítettük a Zrt. csapatát egy régiós koordinátorral, akinek a feladata a településekkel való kapcsolattartás, tájékoztatás, a különböző igények megfelelő helyre történő becsatornázása lesz. A pályázati konstrukciók élesedésétől kezdve pedig helyi konzultációk keretében tudjuk a szoros együttműködést útjára indítani. A csatlakozás mellett döntő települések számától és körétől függően térségi EKF kapcsolattartók bevonását is tervezzük, akik helyismeretükkel segítik a helyi és térségi programok fejlesztését és akik az EKF csapatával is szorosan együttműködnek.  

Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja, hogy milyen előnyökkel jár a Veszprém-Balaton 2023 programjához történő csatlakozás: 

Szakmai háttér
biztosítása
Hazai és európai szintű kommunikáció és marketing, amelynek kiemelt célja a régió újrapozícionálása
Szakmai és menedzsment háttértámogatás, szükség esetén szakmai
mentorálás biztosítása
A programhoz
történő csatlakozás
lehetőségei
Kisléptékű közösségi pályázatok lehetséges kedvezményezettje
Produkciók, projektek egyedi támogatása a nyílt és nagyobb pályázati konstrukciók keretében
A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által megvalósított projektek, produkciók lehetséges helyszínei
Elkülönített pályázati keret a járásközpontok esetében
Kommunikációs
együttműködések
Kommunikációs együttműködések a már létező események,
kezdeményezések vonatkozásában

Őszintén reméljük, hogy mindezek alapján örömmel csatlakoznak majd a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz és EKF-tagként a program megvalósítói között köszönthetjük az Önök települését is!  

Amennyiben további kérdés merülne fel, kérjük írjon nekünk a [email protected] címre.