Csatlakozási lehetőségek

Az EKF projekt esetében nem egy klasszikus EU-s pályázatról van szó, hanem egy több évet felölelő projekt-és programsorozatról. Maguk a programok döntően a nyertes pályázati anyag alapján kerülnek kidolgozásra és megvalósításra (a teljes pályázati anyag elérhető a Veszprém-Balaton 2023 weboldalán).

Az EKF teljes tervezett programsorozata az alábbiak szerint áll össze a következő évek során:

1. A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által előkészített és megvalósított programok

Ilyen például a 2023-as EKF év nyitó és zárórendezvénye, számos, a nyertes pályázatban felvázolt programok (pl. kapacitásfejlesztési program, egyes művészeti programsorozatok) mind Veszprémben, mind a régióban. E projektek, programok előkészítése és lebonyolítása során is természetesen számos helyi, régiós és országos partnert tervezünk bevonni, azonban a projekt koordinációjáért teljes mértékben a Zrt. lesz a felelős.

2. Koprodukciós projektek

A Zrt. és – projektenként változó – partneri köre által, szoros együttműködésben előkészített, koordinált, megvalósított programok. Az együttműködő partnerek körébe a helyi és régiós szakmai partnereken túl önkormányzatokra és civil szervezetekre, akár informális szerveződésekre is számítunk. E projektek szakmai programjának megfogalmazásában, a magas színvonalú megvalósítás biztosításában a Zrt. szakemberei meghatározó szerepet vállalnak, partnereink szaktudásukkal, helyismeretükkel, helyi szervező erejükkel biztosítják azt, hogy a közösen megfogalmazott célkitűzéseket közös erővel tudjuk elérni.

3. Pályázati konstrukcióban megvalósuló projektek

A hazai jogszabályoknak megfelelően támogatás továbbadására a Veszprém-Balaton 2023 programja keretében, pályázati keretek között kerülhet sor. Az elkövetkező években, 2023-mal bezárólag többféle pályázati konstrukciót tervezünk az útjára indítani:

Kisléptékű közösségi pályázatok: a 2023-as évet megelőző, felvezető évek alatt (reményeink szerint 2020 őszétől vagy telétől kezdődően) Veszprémben és a régióban megvalósuló kisebb projektek támogatása, melyek során önkormányzati, civil vagy akár piaci szereplőket támogatunk, előreláthatólag kb. 300 ezer forintos összeghatárig. A felvezető évek során e programok célja az EKF-ről való gondolkodás elindítása, a helyi közösség erősítése, hiánypótló helyi programok támogatása, akár hagyományteremtő szándékkal.
A pályázati kiírás várható időpontja: 2020 ősz/tél.

Nyílt pályázati konstrukciók: projekt-és eseményfókuszú támogatás, előreláthatólag folyamatos pályázatbenyújtási lehetőséggel, folyamatos elbírálással. Célunk egyrészt a Veszprém-Balaton 2023 kulturális programjának színesítése, új helyi vagy régiós kezdeményezéseknek lehetőséget biztosítani, de emellett kiemelt célunk, hogy a már meglévő rendezvények, kezdeményezések az EKF keretében minőségi szintet tudjanak lépni. Feltétlenül ösztönözni kívánjuk a kistérségi együttműködéseket is, így majd egy a tervezett pályázati kiírásokban jó eséllyel indulnak a több települést is lefedő projektötletek.
A pályázati kiírás várható időpontja: 2021 első fele.

Az egyes pályázati konstrukciókban rendelkezésre álló keretösszegről a teljes Veszprém-Balaton 2023 program költségvetésének rendelkezésre állásakor születhet döntés. Nagyságrendileg a kisléptékű pályázatokra kb. 300 millió forintos keretet tervezünk, míg a nyílt pályázati konstrukcióban milliárdos nagyságrendű keretösszeggel lehet számolni.

A járásközpontok esetében egy további, településenként 50 millió forintos pályázati keretet szeretnénk biztosítani. E külön keretnek egyértelmű célja, hogy minden, az EKF-ben való részvétel mellett döntő járásközpont 2023 során megvalósíthasson egy-egy kiemelt rendezvényt vagy rendezvénysorozatot. Így az EKF régió minden szegletében sor kerül legalább egy, a helyieket és az oda érkező látogatók minél szélesebb körét megmozgatni képes nagy rendezvényre.

A különböző pályázati konstrukciókban, de akár a Zrt. és/vagy partnerei által előkészített és megvalósított projekteknek nem csak a fentiekben is röviden felsorolt értékeket szem előtt tartva kell összeállniuk, hanem tükrözniük kell az Európai Unió által, az eredeti Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezésben megfogalmazott célkitűzéseket is, amelyeket mi az alábbiak szerint tettünk megfoghatóbbá.

Olyan kezdeményezéseket szeretnénk támogatni, amelyek az alábbi célok közül minél többhöz képes hozzájárulni:

• Nemzetközi dimenzió erősítése, pl. nemzetközi partner bevonása, nemzetközi közönség megszólítása vagy akár a nemzetközi szakmai közeg megszólítása a projekt révén
• Környezeti és társadalmi fenntarthatóság tudatos és célzott erősítése
A közönségfejlesztésnek lendületet adó projektek, programok (fiatalok, mint kiemelt célcsoport)
• Jövőbe tekintő, és új technológiákat alkalmazó projektek
A regionális kulturális örökség megőrzéséhez való hozzájárulás
A régiós kreatív szektor erősítése