A KÖZALAPÍTVÁNYRÓL

A Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Veszprém város és a Balaton-régió kulturális életének támogatását szolgálja. A közalapítvány elődje (Veszprémi Kultúráért Közalapítvány) 1991 óta vállalt aktív szerepet a város kulturális kínálatának alakításában. Miután Veszprém a Balaton-régióval közösen elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, a megnövekedett kulturális feladatoknak köszönhetően a közalapítvány szerepe és funkciója kibővítésre került. Jelenleg a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-vel szoros együttműködésben végzi munkáját.

Feladataink

A közalapítvány feladatai:

• A közalapítvány céljaihoz maximálisan kapcsolódva, a közalapítvány elsődleges feladatai a Veszprém-Balaton 2023 Európai Kulturális Főváros a kulturális és közösségi programjának megvalósításában való teljeskörű közreműködése.
• A közalapítvány céljainak elérése érdekében az ismeretterjesztő és kulturális rendezvények, tárlatok, kiállítások, találkozók, tanulmány-utak, fesztiválok, tanfolyamok, nem formális képzések szervezése.
• Kulturális tevékenység, közművelődési feladatok ellátása, főként a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, az egész életre kiterjedő tanulás, az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés és a kulturális turizmus területén.
• Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
• Hátrányos helyzetű célcsoportokkal kapcsolatos fejlesztő tevékenység ellátása.
• A közalapítvány céljaival összefüggő kiadványok, adatbázisok szerkesztése, megjelentetése.
• Információs Pont, oktatási, képzési, kutató színtér, szakkönyvtár és dokumentációs tár létesítése.
• Hazai és nemzetközi önkéntesek fogadása, tevékenységük koordinációja.
• Részvétel az iskolai közösségi szolgálatban fogadó szervezetként.
• A közalapítvány céljaihoz kapcsolódó témakörök amatőr és hivatásos kutatói tevékenység segítése.
• Együttműködés hasonló célú civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, egyházakkal, határon túli, és nemzetközi szervezetekkel.
• Kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel.


A közalapítvány jellege

A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor a közalapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Kuratóriumi tagok

Sigmond Eszter – a kuratórium elnöke
Dr. Józsa Tamás – kuratóriumi tag
Dr. Fehérvölgyi Beáta – kuratóriumi tag
Lamos Péter – kuratóriumi tag
Muraközy Péter – kuratóriumi tag
Wahab Rita – kuratóriumi tag

A felügyelőbizottság tagjai

Csík Richárd – a felügyelő bizottság elnöke
Pucsek Zsuzsanna – felügyelő bizottsági tag
Wágnerné Horváth Emőke – felügyelő bizottsági tag