Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa
Régiós együttműködési kalauz

2018 decemberében Veszprém város a régióval közösen elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. A projekt megvalósításának koordinálására, veszprémi székhellyel létrejött a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. A Zrt. tulajdonosi körének összetétele tükrözi a régiós gondolatot, tekintettel arra, hogy a régiót lefedő legjelentősebb civil és önkormányzati szereplők is képviseltetik magukat a társtulajdonosok között.


Magához a program megvalósításához az Európai Unió pénzügyi forrást nem biztosít, a finanszírozás alapvetően a résztvevő önkormányzatok feladata, melyhez a Magyarország Kormánya által nyújtott anyagi támogatás komoly pénzügyi alapot ad. A pályázási szakasztól kezdve egészen a cím elnyeréséig az előzetes költségeket Veszprém város állta. A program sikeres végrehajtását ugyanakkor együtt, közösen tudjuk elérni. Most, hogy a Veszprém-Balaton 2023 program előkészítési, illetve megvalósítási szakaszba lép, szeretnénk meghívni minden olyan önkormányzatot, a Bakony déli leejtőitől egészen a Balaton déli partjáig, akik szeretnének részesei lenni a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa programnak, hogy formálisan is csatlakozzanak az együttműködéshez.

A VEB2023 ÉRTÉKEI

Az EKF cím elnyerése óta eltelt időszakban felállítottuk azokat a prioritásokat, irányvonalakat, amelyek alapján valóban fenntartható, közös értékek mentén tudjuk az egyes projekteket, programokat kialakítani és megvalósítani.
Ezen értékeink, többek között:

Közösségépítés: különös tekintettel az önkéntesség erősítésére: a közösség aktivizálásával bevonja és új tapasztalatokhoz segíti a régió lakóit.
Önkéntesség: a közösség aktivizálásával bevonja és új tapasztalatokhoz segíti a régió lakóit.
Hagyomány: olyan projektek létrejöttét támogatja, melyek a lokális értékekre tudatosan építve terveznek fejlesztéseket végrehajtani.
Innováció: új piaci és szellemi produktumok előállításával serkenti a térség iránti kulturális és gazdasági keresletet.
Fenntarthatóság: olyan fejlesztéseket valósítunk meg és támogatunk, amelyek segítik a régió modernizációját, mindezt oly módon, hogy azok hosszú távon is a régió környezeti és gazdasági érdekeit szolgálják.